iCM 5H - intelligent contour master

HIEMT Highly Intensive ElectroMagnetic Therapy

Vysoce intenzivní elektromagmetická terapie


Tato nová HIEMT tělová technologie iCM je tím, čím byl botox pro obličej v 90.letech: revolucí.  

iCM zcela mění pravidla tělové péče pro medicínské a kosmetické aplikace. Tělo je nový obličej...

iCM 5H využívá HIEMT princip interakce s tkání  - Highly Intensive ElectroMagnetic Treatment ( vysoce intenzivní elektromagnetická terapie ). Sekvence ultra krátkých, pouhé mikrosekundy dlouhých elektromagnetických pulsů indukují ve svalech vzruchy vedoucí k opakovaným kontrakcím svalů. 

HIEMT aplikace vychází z přirozeného způsobu, jakým naše svaly pracují, ale na mnohem silnější ( a stále bezpečné ) úrovni, než naše těla dokáží bez sofistikované pomoci iCM 5H sama vytvořit. Tento fenomén se odborně nazývá supramaximální kontrakce.

Posilněte svaly středu těla a zredukujte podkožní tuk.

Posilněte svaly pánevního dna.

Tisíce opakovaných hlubokých HIEMT kontrakcí svalů vedou k jejich zásadní změně, zvyšují metabolickou aktivitu v daném místě, čímž zvyšují uvolňování mastných kyselin z lokálních tukových zásob a jejich redukci a eliminaci.

Tyto principy vedou k neskutečným výsledkům. iCM 5H během jediné aplikace vytvoří až 30.000 supramaximálních kontrakcí ve vašich svalech - zkuste si jen pomyslet na odcvičení 30.000 leh - sedů z vlastní vůle. To je nemožné...

Elektromagnetické pole intenzity až 9 Tesla přístroje iCM 5H vytváří supramaximální kontrakce a sval je donucen se této zátěži přizpůsobit hlubokou remodelací své vnitřní struktury a zásadním posílením. K tomu potřebuje značnou energii získanou z lokálních tukových zásob. Během jediné aplikace tak posilují svaly i se redukuje podkožní tuk.

iCM 5H je novou revoluční generací HIEMT technologie. K optimálním výsledkům postačí v dané lokalitě pouhých 6 aplikací po 30 minutách. 

iCM 5H je nová generace systému pro bezbolestné, nechirurgické, neinvazivní, bezpečné, opakovatelné a efektivní formování tělových partií. 

Air-cooled vzduchem chlazený systém - poprvé bez nutnosti chladící kapaliny a jejího dolévání. 

5H = Five Handpieces - až pět aplikačních koncovek: 2 abdominální, 2 na paže a  PM ( pelvic muscles ) na svaly pánevního dna. K současnému použití při různě nastavené intenzitě - možnost současné aplikace na více partiích nebo u více klientů najednou.

PM Handpiece - posílení svalů pánevního dna má zásadní vliv na kvalitu života, ať již jde o poporodní zotavení, reproukční orgány, močovou inkontinenci, zdravou prostatu, erektilní disfunkce a další. 

Tlačítko Start/Pause na každé hlavici pro komfortní obsluhu.

Systém Plug-in aplikačních koncovek s životností až 6.000 hodin. 

Maximální frekvence kontrakcí poprvé nad 100Hz: konkrétně 120Hz.

Membership system - systém "členství" - klient si může zakoupit nabitou permanentku, kterou může individuálně využít na přístroji - ten ji umí přečíst a vy tak máte bezpracnou kontrolu nad permanentkami.

Auto & Manual zákrokové módy.

Supramaximální elektromagnetická energie - HIEMT pokrývá partie těla vysokou intenzitou energie, která umožňuje nejvyšší počet supramaximálních kontrakcí a hlubokou remodelaci vnitřní struktury svalů, jejich nárůst a posílení.

Nová Double-layer coil je cívka v aplikační koncovce, poprvé konstruována jako dvojitá pro silnější účinek. Patent. 

Vysoká efektivita - jdna 30 minutová aplikace se vyrovná 30.000 leh - sedů, . Zesílení svalů a redukce tuku v jedné aplikaci. 


30.000

supramaximálních svalových kontrakcí

9 Tesla

intensita

2 - 3 dny

interval opakování

6 x 30 min

optimální počet aplikací 


Co můžeme očekávat?

Po aplikaci můžeme očekávat vypnutější, posilněnou a současně huběnější lokalitu. Klinické studie ukazují na 20-30% růst svalů a současně podobné procento redukce podkožního tuku ( včetně viscerálního ) po iCM 5H kůře ošetření. Hmatatelné výsledky můžete začít cítit hned po ošetření; k jejich maximálnímu rozvinutí dochází dva až čtyři týdny po posledním sezení a dále se zlepšují několik týdnů po ošetření.

Po dvou týdnech aplikací iCM 5H se vaše tělo cítí a vypadá, jako kdybyste po dobu 6 - 12 měsíců opravdu maximálně cvičili s trenérem, který dělá to nejlepší, co se dá a současně měli vyváženou stravu s kontrolou celkového příjmu kalorií. To jsou velmi motivující výsledky, na kterých můžete dokonce dále pracovat. Možná poprvé na svém těle uvidíte "six-pack", i když jste předtím cvičili celý život.

Jak vypadá procedura?

Vlastní proces ošetření iCM 5H je bezbolestný. Aplikační hlavice iCM 5H je umístěna například přes břicho a poté obsluha nastaví sílu aplikace, obvykle začíná na nižším výkonu a postupně jde nahoru. V průběhu ošetření iCM 5H je práh tolerance průběžně testován. Je aplikován princip duální zpětné vazby: obsluha vizuálně kontroluje intenzitu a homogenitu svalových kontrakcí v celé oblasti a pravidelně se klienta ptá na zpětnou vazbu týkající se úrovně pohodlí a rovnováhy kontrakcí mezi různými oblastmi.

Dejte nám vědět, jak můžeme pomoci.

GDPR compliance